Documenten,krantenknipsels etc.


Op deze pagina ziet u foto's die iets laten zien van documenten,krantenknipsel etc.

Ook ansichtkaarten,uitnodigingen en dankbetuigingen staan hier in.

Sommige hebben betrekking op ons dorp, anders op de inwoners,

kortom het kan van alles zijn.

Voor sommige interressant voor ander leuk, kortom voor ieder wat wils


Door op de foto te klikken verschijnt deze groter in beeldHeeft u ook nog zoiets in een kast liggen of een anekdote dan zijn deze meer dan welkom.

U kunt dan een berichtje sturen naar info@bovenleeuwen.com


Heeft u info over een foto ,geef het dan door en vermeld daarbij het foto nummer van de site.


Bijvoorbeeld:


  foto  DOC 1801 is ....Ook ziet u een nummer tussen haakjes staan

Deze nummers corresponderen met de namen van mensen die de foto hebben opgestuurd of aanvullingen hebben gegeven.

Soms staat er (000) dan is bij mij niets bekend over de herkomst van deze foto.

Denkt u dat u die foto heeft opgestuurd laat mij dat dan ook weten zodat ik de juiste naam kan bijzetten.

DOC 1800                               Kadasterkaart                                    (000)


Op deze kaart ziet u de grote van het grondebied van Huis te Leeuwen.

Deze stamt uit de periode 1813-1815

De Steegsestraat links is de huidige Bernardstraat

De puiffelyksche Straat is de huidige Houtsestraat die overgaat naar de Noord-zuidweg

De Kampsestraat heet nu nog zo alleen schrijven we het nu anders.

DOC 1910                                Ansichtkaart                                      (000)


Ook rond 1910 stuurde men wel eens een kaartje uit Leeuwen.

We zien op de afbeeldingen het volgende:


Links boven:     Huizen aan en op de dijk waaronder vooraan het cafè

                          van Hopman

Rechts boven   Het oude postkantoor, het huis van Gert van Sommeren

                         en achterin het huis van Piet van Oijen

Links onder:      Het huis van de familie van Kessel, waar later breierij de

                          Reuver werd gebouwd

Rechts onder;   Oprit van de Molenstraat- Waalbandijk

DOC 1923                              Krantenknipsel                                    (096)


Een krantenknipsel uit 1923 over een verduistering van een fiets bij de

smid Romijnders in de Molenstraat.

De achterkleinzoon is de 4e generatie en  heeft nu de rijwielzaak in de Wielstraat in Beneden-Leeuwen (Profile Romijnders) ,waar ondergetekend momenteel werkt

DOC 1926-1 t/m 7                            Giften                                                 (000)


Na de watersnood werd er geld ingezameld voor de slachtoffers

Het rijk was van plan om niet veel bij te dragen, want volgens redanatie van de toenmalige minister president Colijn.

Wie bij het water woont, weet dat ie er last van kan hebben.

Dus de verliezen door de watersnood is eigen schuld, dikke bult

Gelukkig dat niet iedereen er zo over en werd er geld ingezameld en diverse actie's ondernomen om de slachtoffers weer erboven opte helpen

DOC 1926-8                          Nota voor....                                         (040)


Ook meneer pastoor Berkelmans koopt bij Jan de Boer o.a. een knotje ongebleekt breikatoen,een klos wit machinegaren, 6 blauwe blokhanddoeken en 1 el zijden lint

Zou hij toch iets willen naaien of is het voor de dienstmeid?

DOC 1927-1                           Hoedenboek                                       (040)


Voor hoeden was er een apart schrift genaam "hoedboek"

DOC 1927-2                             Kasboekje                                        (040)


Ook de RK kerk, de pastoor,de kapelaan en dominee Sarabèr waren er klant en namen nog al eens wat mee dat later werd betaald

DOC 1930                              Ansichtkaartje                                     (000)


Nog een ansichtkaart met bekende foto's uit ons dorp zoals

V.l.n.r  boven:     Het klooster aan de dijk, de RK Kerk en de oprit in de

                           Molenstraat

onderste foto's   Inkijk in de Kerkstraat (Willibrordusstraat) vanaf de

                           hoek bij de " kuster" (Wim van Oijen)

                           De Steegsestraat (Bernardstraat) vanaf het postkantoor

DOC 1931-1                            Krantenknipsel                                  (016)


Een krantenknipsel met een bericht van kennisgeving dat de Roelof en Cornelia de Weijert van Hees hopen hun diamanten bruiloft te kunnen vieren

DOC 1931-2                          Krantenknipsel                                    (016)


Een krantenknipsel met foto's van het bruidspaar  de Weijert van Hees

omdat zij 60 jaar waren getrouwd.

DOC 1946-1                               Diploma                                          (077)


Een diploma van Herman van Kampen

Het geeft te kennen dat deze bekwaam is Algemene Handelskennis.

DOC 1946-2                                Cijferlijst                                         (077)


En goede cijferlijst voor Herman van Kampen waardoor hij de voorgaande diploma krijgt

DOC 1946 -3                   Distributiekaart van....                                (000)


Kunt u mij vertellen waar deze distributiekaart voor was.

Uit de oorlog komt hij niet want als u goed kijkt staat er boven :

Koninkrijk der Nederlanden, en deze tekst was in de oorlog streng verboden

DOC1948-1              Krantenknipsel over onteigening                      (100)


Na de oorlog was een van de hoofdtaken van de toenmalige regering om nieuwe huizen te laten bouwen om de woningnood op te lossen.

Ook in de gemeente Wamel was het nodig voor nieuwbouw en in ons dorp al  helemaal nadat de Duitsers in 1944 alle huizen langs de dijk hadden vernield .

De gemeente Wamel wilde woningen bouwen in ,wat nu de Prunisstraat heet, alleen de toenmalige eigenaar was hier niet blij mee

Hij probeerde het tegen te houden maar na lang touwtrekken besliste het Departement van Wederopbouw en Volkhuisvesting om de grond te onteigenen

Dit werd door deze krantenartikel bekend gemaakt voor de betreffende besluitvorming en verder afgehandeld door de gemeente Wamel.

De eigenaar kreeg echter wel een vergoeding voor de grond


DOC 1948-2                   Schoolrapport 1948 van...                          (060)


Volgens dit rapport was het een keurig mette en vlijtige leerling.

DOC 1950-1                  Log TRIO Meubelfabriek                             (036)


De TRIO is als productiebedrijf van meubels gestart door:

Jan van Zandvoort, Marinus de Klein en Hend van Elk

Zij waren alle drie uit  Boven Leeuwen agkomstig

Het bedrijf begonnen zij in de Steegschestraat wat nu Bernardstraat is

maar verhuizden in de beginjaren 50 naar Druten

In het pand is ook nog bakkerij van de Bieman geweest die vooral beschuit bakten.


DOC 1951-1                          Gloster Meteor                                     (000)


op 28 februari 1951 om ± 14.00 uur storte bij de familie Jeuken aan de Noord Zuidweg een straaljager,type Gloster Meteor,in de gracht

DOC 1951-2                         Politie rapport                                       (000)


Deel 1 van het voorlopige politie rapport opgemaakt op 1 maart 1951

DOC 1951-3                         Politie rapport                                       (000)


Deel 2 van het voorlopige politie rapport opgemaakt op 1 maart 1951

DOC 1951-4                 Definitief politie rapport                                (000)


Het definitieve rapport met de onderstaande tekst:

                             

                                                  Rapport

                  Naar aanleiding van het plaats gehad hebbende

vliegtuigongeval op 28 Februari 1951 heb ik ondergetekende

                           Hermanus Johannes van den Broek

               Opperwachtmeester der Rijkspolitie te Boven Leeuwen

gemeente Wamel,de eer u het navolgende te rapporteren

Nadat op Woensdag 28 Februari 1951 te omstreeks 14 uur in de onmiddelijke nabijheid van de boerderij  bewoond door L.F.Jeuken,

Waalbandijk No3 te Boven Leeuwen gemeente Wamel, een militair vliegtuig, Closter-Meteor straaljager was neergestort, waarbij mij bij eerste onderzoek bleek, dat voor piloot geen redding meer mogelijk waszijn door mij terstond de nodige maatregelen genomen Het vliegtuig bleek geheel in de moerassige kleigrond te zijn verdwenen Er was ter plaatse een gat van ongeveer 8 a10 meter diameter ontstaan, dat geheel vol water stond Brand was niet uitgebroken

Op Donderdag 1 Maart 1951 is onder leiding van een opzichter der Genie, door een particulier ondernemer met de opruimwerkzaamheden begonnen. Het politietoezicht ter plaatse werd door de Koninklijke Marchaussee overgenomen Het toezicht op het verkeer op de Waalbandijk werd door de Rijkspolite geregeld

De opruimwerkzaamheden leverden grote moeilijkheden op door het vele water en doordat het wrak tot diep in de kleilaag bleek doorgedrongen.

Op Dinsdag 6 Maart 1951 was men met de berging zo ver gevorderd, dat de resten van het stoffelijk overschot van de sergeant-vlieger Eduard Bernard KRAAIJO geboren op 24 Oktober 1921 afkomstig uit Rotterdam konden worden geborgen Tevens werden zijn vliegbrevet en indentiteitsbewijs gevonden.

In gesloten lijkkist is het slachtoffer op laatst genoemde datum vervoerd Ook de geborgen vliegtuigdelen zijn vervoerd


                                                  Leeuwen Boven 8 Maart 1951

                                        de Opperwachtmeester-Postcommandant

                                                         H.J. van den Broek

Aan:

de heer Groepscommandant

der Rijkspolitie te

Beneden Leeuwen


                          Gezien en doorgezonden 8 Maart 1951

                    De Opperwachtmeester-Groepscommandant

                                               Th.J. Haver


DOC1952-1                     Voorzijde feestgids                                    (000)


De voorzijde van de feestgids van Broeder Vincentio van Oijen


Kunt u mij hierover meer vertellen?

DOC 1952-2                               Gedicht                                           (000)


Dit gedicht stond in het feestboekje van Broerder Vincentio van Oijen

DOC 1952-3                            Rapport van                                       (003)


Een rapport van Karel Baars uit 1952-53

Zoals we zien was Karel ook een goede leerling op school.

Buiten school .........

DOC 1954 -1                 Uitnodiging/bekendmaking                          (077)


Uitnodiging/bekendmking van het huwelijk van Herman van Kampen enThera de Kadt in 1954     

DOC 1954-2                       Rapport van..                                          (003)


Nog een rapport van Karel Baars,maar nu twee jaar later.

Ook hier is hij weer een voorbeeldige leerling

DOC 1955                              Dankbetuiging                                     (077)


Na het huwelijksfeest  stuurden Herman en Thera  van Kampen de Kadt een dankbetuiging naar de gasten van hun huwelijk.

DOC 1956-1                          Rapport van ....                                    (003)


Nogmaals een rapport van een nette, vlijtige leerling Karel Baars.


Als u goed kijkt ziet u boven alle 3 de rapporten nog het volgende staan:

      R.K.Meisjesschool te Leeuwen    Dijk 27

Had men toener tijd zoveel van deze rapportkaarten laten drukken dat men er nog jaren mee kon doen of was de jongensschool een onderdeel van de meisjesschool??


DOC 1957-1                         Woning toewijzing                                (100)


n oktober 1957 kregen vier toenmalige huurders van de Florastraat een bericht dat zij een woning hadden toegewezen

Zoals u ziet, moest er natuurlijk een bericht worden gestuurd van acceptatie en dan nog diverse betalingen worden voldaanDOC 1957-2                         Officiele  toewijzing                              (100)


De officiele toewijzing aan de toekomstige bewoners van de Florastraat


Nr 59 De familie Gerard van Kruijsbergen (EHBO) getrouwd met

          Netje Brunst en hun kinderen Wim en Herma.

Nr 57 De familie Johan Janssen, getrouwd  met Jo van de Sluis en hun

          dochter Ria

Nr 55 De familie  Adriaan van der Donk, getrouwd met Mieneke de

          Reuver met hun twee dochters Joke en Francien

Nr 53 De familie Hendrik van Tiem, getrouwd met Dien van de

          Hazelkamp

DOC 1958-1                         Reclame van                                        (016)


Een deel van een advertentie van de wijnfabriek de GELO over een drank genaamd Gelino

DOC 1958-2                          Reclame voor....                                   (016)


De tekst spreekt voor zichzelf


DOC 1958-3                          Reclame voor...                                    (016)


Nogmaals een reclame foto voor Gelino wijn van de GELO wijnfabriek

DOC 1958-4                        Reclame voor...                                      (016)


Als ik mij niet vergis is dit een reclame zuil  die bij drankhandel en slijterijen stond om het produkt aan te prijzen

DOC 1958-6             Opdracht van de ANWB                                   (000)


Op het blaadje staat een stukje tekst vermoedelijk uit een krant.

Het gaat over de foto hieronder.


de tekst is als volgd:


A.N.W.B. plaatst speciale wegwijzers in Maas en Waal


Op verzoek van een aantal gemeenten in het land van  Maas en Waal waar de bewoners ,als gevolg van de herverkaveling thans zelf moeite hebben de weg te vinden, heeft de A.N.W.B. een wegwijzerplan opgesteld waarbij er naar is gestreefd het verkeer op een herverkavelingsweg zo snel mogelijk naar een bredere weg te verwijzen

Het plaatsen van de wegwijzers-in totaal 22 -is inmiddels een begin gemaakt.

de wegwijzers wijken op verschillende punten van het gebruikelijke model af

Zij zijn kleiner, gevenin verband met de geringe afstanden geen kilometertal aan en worden niet blauw-wit maar zwart-wit geschilderd.

Deze foto geeft een beeld van het beschilderen van de borden in Den Haag


25 jan.1958

DOC 1958-7                      Borden schilderen                                   (000)


Hoewel de borden  niet in Boven Leeuwen werden geschilderd, leek het mij toch leuk om deze foto te plaatsen.

Op het eerste bord zien we Leeuwen,Wamel en Tiel staan vandaar...


DOC 1959-1                                loonzakje                                      (000)


Na een week werken, kreeg de werknemer zijn loon in een loonzakje mee naar huis.

Daarop stond ook de berekening van zijn loon

DOC 1959-2                              Loonzakje                                        (000)


In vergelijking met het vorige loonzakje heeft deze werknemer nu loonsverhoging gehad


De meubelfabriek Van kerkhoff & van Kampen heeft maar enkele jaren bestaan.

Na de splitsing van de fabriek ging van Kampen in de Florastraat verder met meubels maken en van Kerkhoff met verkoop van meubels.

Van Kerkhoff Meubeltoonzaal bestaat heden nog steeds (3e generatie)

DOC 1960-1                     Bewijs van het behalen                           (077)


Bewijs van het halen van het rijbewijs door  mevr. van Kampen -de Kadt

DOC 1960-2                         hypotheekboekje                                  (077)


Een hypotheekboekje van Herman van Kampen

DOC 1960-3                                             loterij                                                                  (000)


Om de restauratie kosten van de hervormde kerk zoveel mogelijk mee te bekostigen werd er een loterij gehouden.

Zoals u ziet werden er ook grote prijzen ter beschikking gesteld


DOC 1960-4                      Rekening hoofd                                       (000)


Ook bij slagerij van Dinther werd nogal eens iets gekocht waar men later een nota van ontving.

Let eens op het telefoonnummer met het 3 nummerige abonnee nummer.

DOC 1960-5                               Prijskaartje                                     (000)


Het prijskaartje van een kledingstuk zoals het bij Mieneke (Janssen) van Leest in de winkel aanwezig was.

De  vraag bij mij is alleen koste het  F12,50 of was het een maat of...?

Kunt u het ontcijferen?

DOC 1960-6                        Rekening hoofd                                     (000)


Ook bij Mieneke Janssen van Leest werden nog al eens spullen gehaald, bijvoorbeeld  kleding, garen, naalden etc, die later betaald werden nadat men zo'n nota had ontvangen

DOC 1960-7                          Rekeninghoofd                                    (000)


Wim Janssen moest ook wel eens een nota nasturen van geleverde goederen of reparatie

DOC 1960-9                            Slaapkamer                                      (000)


ter promotie van hun meubelen werden er foto genomen

Hier zien we  " moderne " slaapkamermeubels staan bestaande uit :

Een bed, twee nachtkastjes, een tafeltje met stoel en een kledingkast

Deze meubelen werden gemaakt bij de Gebroeders (Piet, Gerard en Ben ?) van Sommeren in de Florastraat

In hun kantoor en woning wordt heden door advocatenkantoor Rubbens gevestigd en bewoond

DOC 1961-1                           Bedrijfssparen                                    (000)


Roel de Weijert deed ook  mee aan bedrijfssparen op de steenfabriek De Bosoven, zoals dit certificaat laat zien

DOC 1962-1                                  loterij                                           (000)


In 1962 werd nogmaals een loterij gehouden ten bate van de restauratie van de Hervormde Kerk

De eerste  prijs een draagbare radio en de tweede een electrische scheerapperaat

DOC 1962-2                        De Omroeper                                        (000)


Het weekblad De Omroeper beter bekend in de volksmond als

Ut Keujesbladje, werd later opgenomen bij het weekblad de Waalkanter

DOC 1963-3                              Fanclubdag                                      (075)


Er was een fanclubdag georganiseerd genaamd GRAGADEMAWA

De Maas en Waalse bands waren : The Trills, The Gulls, Untouche en

The Lacions

Ook een zangeres deed mee n.l. Marga Ball

Deze dag was ten bate van het Rode Kruis


DOC 1965-1                           Sound Image                                      (000)


de naam Sound Image was dat de opvolging van de naam Untouch?

En waarom werd de naam gewijzigd, weet u dat misschien?

DOC 1968                              dankbetuiging                                     (000)


Dankbetuiging van de heer en mevrouw Hol van Gelder van hun 25 jarig huwelijk gericht aan het personeel van de GELO.

de heer Hol was directeur van de GELO wijnfabriek

DOC 1970-1                           Ansichtkaart                                        (000)


Een ansichtkaart uit Boven Leeuwen.

Weet iemand hier iets over te vertellen ?

ik hoor het graag.

DOC 1970-2                     Bewijs van lidmaatschap                         (075)


Jan Steeg  was lid van de ijsclub Hard gaat ie

ondanks dat het de laatste jaren niet meer zo hard vriest hebben we in Boven Leeuwen toch nog een ijsclub

In de winter 2016-17 hebben ze nog eventjes een ijsbaan op de put.

Helaas viel de dooi weer te snel in

DOC 1974-1                          benzinebonnen                                   (000)


in 1974 kregen we in Nederland te maken met benzine rantsoenen veroorzaakt door de oliecrisis.

Wanneer men ging tanken, moest er bonnen ingeleverd worden en op zondag was de autoloze zondag.

De crisis heeft overigens niet lang geduurt, als ik mij niet vergis ongeveer 3 weken ?

DOC 1975-1                           Spatbordsticker                                   (092)


Wanneer je een fiets kocht bij Jan de Smid (Romijnders) ,dan zat er op het achterspatbord een mooie sticker met zijn naam.

Heden wordt dat nog steeds gedaan

DOC 1978-1                   Uitnodiging  Zesdaagse                              (093)


De wedstrijden op hometrainers was een unicum in het land van Maas en Waal

Prominenten en bekende Nederlanders fietsen tegen elkaar in de vorm van sprintje trekken

Sponsoren konden bieden op wat deze gasten voor  kleine dingen moesten doen voorbeeld:


Sponser A wil dat renner 1 een pilsje gaat halen voor renner 2 tegen sponsering van 25 gulden

Sponser B wil dat renner 2 een shirt van hem aantrekt tegen betaling van 10 gulden

En zo ging het door tot vaak grote totale bedragen werden opgehaald

DOC 1981-1                            Han Megens                                      (075)


Een krantenknipsel over Han Megens Janssen dat ze 100 jaar wordt

Zij was de vrouw van Tunniske Megens de kapper

DOC 1980-1                         De Mussenhof                                      (075)


In dit krantenknipsel legt Gerdien de Weijert uit hoe de naam Mussenhof is ontstaan.

Het is de naam van het pand  waar Gerdien een winkel heeft gehad in de Florastraat

DOC 1980-2                           Visitekaartje                                       (000)


Ook Gerdien de Weijert gaf regelmatig een visitekaartje af

DOC 1984-1                        Federatie Dorpslijst                                (000)


Federatie Dorpslijst Boven Leeuwen

De dorpslijst van Boven Leeuwen voor de gemeentelijke verkiezingen in 1984

Staand v.l.n.r. Tonnie Reuser, Hendry Janssen, Loes Brinkhof,

                       Piet de Leeuw, Andy van Oijen

Middelste rij    Adriaan van Oijen, Piet Peters, Jan de Reuver

Voorste rij:      Gerard van Kruijsbergen, Dien Kocken, Hendrik Megens

                       Jos Markus