Huizen

Op deze pagina ziet u de huizen die in Boven Leeuwen staan of hebben gestaan

Ik neem u zoveel mogelijk mee vanaf de Waalbandijk , daar waar vroeger de kerk stond

Via de dijk gaan we hier en daar de straten in , maar keren dan weer aan het eind van de straat, richting dijk terug

In de diverse straten maken we ook een sprongetje naar de zijstraten alvorens we weer de "hoofdstraten  verder gaan.

Ik hoop u zo een " Rondje door Boven Leeuwen "  te geven.

Door op de foto te klikken verschijnt deze groter in beel


Ook ziet u een nummer tussen haakjes staan

Deze nummers corresponderen met de namen van mensen die de foto hebben opgestuurd of aanvullingen hebben gegeven.

Soms staat er (000) dan is bij mij niets bekend over de herkomst van deze foto

WD 3201                                Waalbandijk                                        (000)


In dit huis woonde de familie van Hannes van Zandvoort

Dit huis werd, met vele andere huizen langs de dijk, in de nacht van 6-7 oktober 1944 door Duitse militairen in brand gestoken

WD 5901                                Waalbandijk                                        (000)


We zien hier de schuur die bij het huis hoorde van Hannes van Zandvoort.

De muur behoorde bij het  kerkhof

WD 1933-1                    Klooster en St.Jozefgesticht                        (000)


Het klooster vermoedelijk begin jaren 30

WD 1933-2                       Kloostercomplex                            (000)


Het klooster werd op rekening van  Wilhelmus van Mook gebouwd, medio 1870

De nonnen kwamen rond 1874 naar Leeuwen.

Het waren 6 nonen die het klooster " opstarten"

Zij behoorden tot de orde van Franciscanessen uit Oirschot

De zusters van deze orde blijven tot 1964 in Boven Leeuwen.

Op het kloostercomplex was naast een klooster ook een kleuterschool (bewaarschool) een meisjesschool, kook -naaischool en een tehuis voor de oude van dagen.


WD 1933-3                           Kloostercomplex                                   (000)


Een foto van het kloostercomplex

Waar we recht tegenaan kijken was het hoofdgebouw.

Rechts zien we nog een stukje van de meisjes school

Vooraan de groente tuin,links van het pad ligt het kerkhof waar diverse oud bewoners en zuster lagen begraven


WD  1933-4                          Kloostercomplex                                   (000)


Een luchtfoto van het kloostercomplex

Duidelijk zijn de gebouwen te zien en kunnen we ons oriënteren hoe het eruit heeft gezien.

Alles wat u hier nu op de foto ziet is weg en heeft plaats gemaakt voor het industrieterrein Leeuwen.

WD  1950-4                           V.G.L.O. school                                   (024)


V.G.L.O. school bij het klooster aan de dijk.

Na de WO II werden de klassen 7 en 8 omgezet in V.G.L.O.

(Voort Gezet Lager Onderwijs)

In de jaren 50 was iedereen tot en met 14 jaar leerplichtig


WD  1898-1                    Parochie kerk Leeuwen                              (045)


Deze Waterstaatskerk stond boven aan de Waalbandijk iets voorbij de Waterstraat en was gebouwd in 1836

Het was een kerk die gebouwd was na de tekeningen van de architecten van Rijks Waterstaat, zodat er meerder kerken van dit type in het land stonden.

Ze was gewijd naar de heilige Antonius Abt.

Op de achtergrond, links van de foto , zien we de pastorie nog staan.


WD 1898-2                     Interieur Waterstaatskerk                 (045)


Dit was het interieur van de waterstaat kerk op de dijk

Enkele stukken, waaronder de preekstoel en het eikenhouten Mariabeeld zijn gered van de brand in 1916 en kregen later een herbestemming in de St. Willibrorduskerk

WD  1898-3                      Pastorie  en RK kerk                                (045)


De pastorie die gebouwd is in 1840 in opdracht van Petrus van Zeeland(afkomstig uit Wijchen)

Het deed later nog dienst als :

Ambtswoning van de burgemeesters Wouters en Schuyt

Tiijdelijke klooster voor geevacueerde paters

Hoofdkwartier voor de stafofficieren van Brigade B in 1939

   (Het kreeg hierdoor de bijnaam van De Staf)

Na de oorlog dienst als noodwoning

Kantoor en directiewoning van de GELO

Centrum voor opvang van ex verslaafden (Buitencentrum)

WD 1900                           RK Kerk en pastorie                                (045)


Deze parochie kerk was in 1836 gebouwd voor beide Leeuwens

Nadat de toenmalige pastoor zijn zin had gekregen om in Beneden Leeuwen een nieuwe kerk te bouwen, was het kerkbezoek gehalveerd.

Door een brand op 5 februari 1916 werd de kerk voor een groot gedeelte verwoest.

Boven Leeuwen bouwde nu ook haar eigen kerk en de resten van deze kerk werden gesloopt.

De heer van Haalen heeft de stenen meegenomen naar de Achterstraat (Noord Zuidweg) en daarvan een huis gebouwd

Dit huis staat er nog steeds.

GEB 1920-3              Jongensschool Waterstraat           (062+063)


Voordat de Willibrordusschool gebouwd was , moesten de jongens uit Boven Leeuwen naar deze school in de Waterstraat

De school, gebouwd in 1863, stond achter de toenmalige pastorie.

Hoofd van de school was o.a. Meester Timmermans

In 1931, na de bouw van de Willibrordusschool, waren er plannen om de school om te bouwen tot gymzaal maar in 1934 verpachte de gemeente het pand aan de GELO voor fruitverwerking

Het gebouw is dusdanig verbouwd dat het er niet meer uitziet zoals op de foto.


WWA 1920-1                          Jongensschool                           (062+063)


De foto van de Jongensschool vanaf de andere zijde genomen

met op de achtergrond de woning van meester Timmermans.

De tekst op de foto verteld ons ook het een en ander.

WWA 1960 -1                   Gelo wijnfabriek                             (000)


Nadat in beide leeuwens een jongensschool was gebouwd, wilde de gemeente het pand verbouwen tot gymnastiek gebouw.

Echter het gebouw werd verpacht en er werd een fruitverwerkende fabriek in gevestigd n.l. De Gelo


Rechts onder is het Patronaat nog te zien dat later de Land en Tuinbouwschool was

WWA 4601                              Waterstraat                                        (000)


In de Waterstraat staat nog steeds deze woning.

Hier woonde de familie Janssen die de eer hadden om de eerste geallieerde soldaten onderdak gaven.

Later heeft de familie Janssen hier een kippenboerderij gehad

Nu wordt het bewoond door de familie de Ruiter die een bedijf hebben in koeltechniek.

Het behoord nu tot Beneden Leeuwen

Vermoedelijk is dat gekomen omdat het aan een toegangsweg staat naar het bedrijventerrein waar eens het klooster stond

WTR 1950-1                          Noodwoningen                                   (073)


Net na de oorlog werden er op diverse plaatsen tijdelijk noodwoningen gebouwd.

Veelal werden ze bewoond door de inwoners van wie hun huis in 1944 door brand werden verwoest

De woning op de foto stond achter de meubelfabriek van Van Gelder & Van Os in de Trambaan

WWA 1960-1                  Van Gelder en van Os                               (000)


Woning,toonzaal en een deel van de fabriek van Van Gelder en Van Os in de Waterstraat


WWA 1960-2                   Van Gelder & van Os                                (000)


In de Waterstraat stond meubelfabriek Van Gelder & van Os

Opgericht door " grote Cees " van Gelder, " kleine Cees " van Gelder en Jan van Os

"Kleine Cees" kwam van Salet 's Machinale Meubelfabrieken,

Jan van Os werkte bij timmer en aannemers bedrijf Karel Baars uit

Boven Leeuwen en "Grote Cees" was zelfstandig mandenmaker

Samen begonnen zij in 1929 de meubelfabriek Van Gelder & van Os onder firma.

Helaas heeft de concurrentie uit ondermeer het Oostblok de fabriek failliet doen gaan.


In de bovenhoek de eerste vrachtwagen, een Ford (± 1947-1948)

De wagen werd "  kaal " opgehaald bij Ford Amsterdam, waarna de carrosseriebouwer er de laadruimte op bouwde.

Zelfs een luifel over de motorkap, steunend op de bumper.

Chauffeur en bijrijder keken onder de luifel door op de weg.

Op de foto zien we : chauffeur Herman Reuser en bijrijder Ries Tijnagel

Op de lange ritten naar b.v. Friesland en Groningen, overnachten de mannen in de laadbak tussen een paar meubeldekens.


In het midden boven zien we nog wat noodwoningen staan zoals we hebben gezien bij foto WTR 1950-1

WWA1970-1               Waterstraat-van Heemstraweg                      (000)


Op de hoek van de Waterstraat-van Heemstraweg staat nog steeds deze woning,hoewel deze opgeknapt en gerenoveerd is.

Kan iemand mij nog meer vertellen over deze woning en eventueel haar bewoners??

GEB 1945                          van Heemstraweg                                   (000)


Deze zuivelfabriek is ontstaan uit de fusie van andere zuivelfabriekjes uit Boven Leeuwen

Deze fabriekjes, zoals De Ster uit de Steegsestraat en De Zon uit de Achterstraat, en de St Joseph gaan samen onder de naam St Joseph.

Directeur werd Therus van Hulst, die een slijterij had aan de dijk(De Bolle) en hij was tevens kassier van de Boerenleenbank


GEB 1950-8                        van Heemstraweg                                  (000)


De boterfabriek aan de van Heemstraweg,nabij de Veesteeg, nadat deze aan beide zijde is verbouwd.

In het begin waren er meerdere boterfabriekjes in de beide Leeuwen maar deze werden samen gevoegd tot een geheel

Door de groei werd het gebouw ook uitgebouwd.

Later werd het bedrijf overgenomen door Vercomi.

Nadat Vercomi de produkte hier had stop gezet en alles richting Arnhem ging, kocht de Ruiter het pand en vestigde er kantoor van De Fakkel 

Het pand staat er nog maar is ,voorzover bekend,buiten gebruik.                

GEB 1955-2                              Veesteeg                                          (032)


Meubelfabriek Goretti stond in het begin van de Veestreeg, gezien vanaf de van Heemstraweg.

De heren Wim Bos, Dies Reuser en Jan van Beuningen zijn deze in 1955  begonnen.

De fabriek was gespecialiseerd in het maken van salontafels.

Later werden er ook grote tafels gemaakt.

De fabriek heeft eind 90er jaren  haar deuren gesloten

Het pand is verkocht aan van Hulst houthandel die het heeft aangepast aan de moderne tijd.WV 1970-1                               Veesteeg                                          (000)


Goretti Meubelfabriek groeide begin jaren 70 uit haar vestje en de fabriek werd  verbouwd

Ook kreeg het een nieuwe voorgevel, die bij vele nog wel bekent is


Wat op deze foto ook opvalt zijn de bromfietsen die vooraan staan

WV 1970-2                                Veesteeg                                         (032)


Ook Goretti meubelfabriek  heeft het begin deze eeuw haar deuren moeten sluiten.

Het pand is verkocht, verbouwd en heden eigendom van Van Hulst Houthandel, zagerij en freserij

WWA1970-1                            Waterstraat                                        (000)


De land en tuinbouwschool werd gebouwd in 1949, nadat het oude te klein was geworden.

Begin jaren 70 moest de school haar deuren sluiten wegens terugloop van leerlingen

Tot op heden is er constructiebedrijf Van Der Donk gevestigd.

WWA 1930-3                       Waterstraat                                  (000)


Toen er nog maar 1 Leeuwen was, diende dit gebouw als Patronaat.

Na de splitsing in Boven en Beneden leeuwen werd het aangepast tot de Land en Tuinbouw school tot men in 1949 een nieuw school  had gebouwd               

Na de schoolperiode werd het verbouwd tot woning wat het tot op heden nog steeds is                       

WD 2801                                   Waalbandijk                                     (042)


In dit huis woonde als laatste de familie Wim Janssen.

In de jaren 70 heeft men een nieuw huis ervoor gezet.

(Op de foto aan de rechterkant tegen de oprit)

Dit huis is later afgebroken.

De achtergrond met al zijn boomgaarden en weilanden is nu industrieterrein Leeuwen.

WD 3801                                Waalbandijk                                       (036)


Huis van Roelof van Emmerloot ongeveer midden tussen de Tesstraat en de Waterstraat. (Dijk 324)

Van 1946 tot juli 1956 woonde hier fam. van Heck.

Na juli 1956 woonde Jan van Zwam er totdat het in 1973 werd afgebroken in verband met de aanleg van het industrie -terrein en dijkverzwaring.

Op de achtergrond de noodwoning en schuur van Hannes van Sommeren.


W Tes 001                         Tesstraat-Trambaan                                 (000)


Deze woning van de familie Gert van Gelder stond bij de kruising Tesstraat-Trambaan.

Hun voordeur zat aan de zijde aan de Tesstraat .

Deze woning is afgebroken en er is een nieuwe woning opgebouwd.

De voordeur is nu richting Trambaan.

DIJ 1995-1                                 zomerdijk                                        (000)


De zomerdijk tijdens hoog water.

Het water loopt nog niet over de dijk heen

In de volksmond: De Kaoij lup nog nie

DIJ 1995-2                                 Hoogwater                                       (000)


We kijken hier vanaf de dijk ter hoogte van de Teststraat naar de overkant van de Waal

WD 1868-2                             Waalbandijk                                     (000)


Een tekening van de achterzijde van de Nederlands Hervormde school

Helaas is de tekenaar bij mij onbekend

WD 1920-1                             Waalbandijk                                        (000)


De Nederlands Hervormde school , in de volksmond werd deze de Protestante school genoemd , aan de dijk.

Achter de school staat het onderwijzershuis nog aangebouwd,deze werd ook gebruikt om lessen in te geven

Kunt u iets meer over deze foto vertellen?

WD 1970-1                              Waalbandijk                                       (060)


De Nederlands Hervormde School, in de volksmond " de protestante school" raakte in de jaren 70 in verval.

Gelukkig werd er optijd ingegrepen en werd de school verkocht

De nieuwe eigenaren verbouwde de school van binnen tot woning


De foto is genomen in 1978 door Jos van Oijen sr voor een speurtocht georganiseerd door de oudervereniging Mariaschool

WD 3301                                 Waalbandijk                                       (000)


Deze woning stond op de Waalbandijk en werd ondermeer bewoont door J van de Berg.

Het is gesloopt en op deze plaats is een nieuwe woning herrezen

WD 2901                                  Waalbandijk                                     (000)


Het huis van de familie Weijenberg stond op de Waalbandijk, naast cafè van Jan van Rossum (Bolle)

Later heeft hier Toon en Grada v.d. Berg gewoont en de familie Mars en Alie van Maurik.

Het pand is afgebroken en op het terrein is een nieuwe woning gebouwd.

WD 4001                                              Waalbandijk                                        (036)


In de jaren 50 woonde Therus van Hulst in dit huis.

Therus was directeur van de melkfabriek St. Joseph aan de

van Heemstraweg (Texaco)

In dit pand hield Therus ook een slijterij.

Een halve liter citroen brandewijn uit het vat, wel zelf een fles meebrengen.

Later werd het bekend als het cafè de Bolle (Jan en Riet van Rossum)

Nu is het bekend als Bistro De Bolle en wordt het gerund door hun dochter Wilma en haar man Henk Schiks

WM 2301                                 Molenstraat                                       (000)


Het huis stond in de bocht van de afrit Waalbandijk -Molenstraat

Het rechter gedeelte werd eerst gebruikt als cafè  maar werd later in gebruik genomen als woning.

De linker deur gaf toegang tot de zadelmakerij van Eijkmans en is dit gebleven tot ± 1955

Hierna trok de familie van Dongen in het huis.

(de heer van Dongen was leraar op de landbouwschool in de Waterstraat)

Nog weer later kwam er de elektrowinkel van Kees van Oijen erin.

Tot deze een nieuwe woning bouwde op de hoek Korenbloemstraat-Florastraat.

Hierna kwam G van Oijen er  nog in wonen en toen deze de woning verliet werd het pand afgebroken.

Op de plaats is nu parkeerterrein voor o.a.het personeel en bezoekers van De BolleWM 4901                                 Molenstraat                                       (046)


In de woning woonde de familie Marinus van Kampen.

Later heeft hier nog zijn zoon Gerrit met zijn gezin gewoond.

Hij heeft de woning aangepast aan de moderne tijd en later verkocht.

In het pand ernaast woont de famile Jos Bloemberg met hun winkel in schoenverkoop- reparatie

WM 1916-2                             Molenstraat                                        (000)


Het Patronaat behoorde eigenlijk bij de drie  eenheden van de kerkproject.

De eenheden waren Kerk, Pastorie en Patronaat.

Begin jaren 70 werd het gebouw  verbouwd  tot dorpshuis en kreeg de naam De  Leeuwenburcht

Na de bouw en opening van De Dulper werd het dorpshuis verkocht en kwam er een praktijk van fysiotherapie in

GEB 1987                                 Molenstraat                                      (056)


Pastoor Dekkers liet, medio 1950, het Heilig Hartbeeld plaatsen op de grond tussen de Pastorie en het Patronaat.

Hierbij heeft o.a. ook de vader van Hendrik Megens aan meegeholpen (Weet u misschien nog meer namen?)


In 1986-87 is het patronaat eerst verkocht aan de gemeente en daarna is de pastorie verkocht aan de heer Dinges, die het weer doorverkocht aan de familie Mencke.


Pastoor Essens was van mening dat het beeld niet op particulier grond thuis hoorde en het beeld werd verplaatst naar de tuin naast het kerkhof.

Wim v.d. Maazen ( Achterneef van toenmalige Pastoor v.d. Maazen) heeft toe nog een voetstuk gemetseld

Nadat er een haag was verwijderd, kreeg het beeld in 1994 een definitieve plaats daar waar het nu staat en waar wij nog afscheid kunnen nemen van onze dierbare.


GEB 1916                               Molenstraat                                        (000)


Aannemer Marinus van Heck bouwde de kerk en pastorie naar ontwerp van architect Wolter van Riele.

De bouwpastoor  was pastoor CPJ  Schoenmakers.

De grond waarop de kerk en pastorie kwam te staan werd geschonken door de broer van de pastoor, die de grond enkele jaren in zijn bezit had.

Op  29 april 1918 werd de kerk ingewijd

Hierna werden er diverse beelden,waaronder  het eikenhouten Mariabeeld van enkele eeuwen oud, de preekstoel en het doopvont uit de opslag gehaald en geplaatst in de kerk

In 1939 kwam de kruisweg statie's van Albert Servaes in de kerk te hangen


WM 1999                                Molenstraat                                        (068)


De kiosk in de Molenstraat was een cadeau van de Boven leeuwense bevolking aan de Fanfare St Willibrord, aangeboden in de jaren 50

Het  metselwerk was veelal het werk van Nelis Vink

Eind jaren 80 was er zoveel aan gesloopt dat de fanfare met haar vrijwilligers en leden de kiosk weer opknapten met de bedoeling het vaker te gebruiken voor concerten.

Helaas is dat niet veel gebeurd en werd de kiosk een plek voor

" hangjongeren"

Medio 2010, als ik mij niet vergis, is het gesloopt met de aanpassing van het terrein rondom de kerk.GEB 1918-1                             Molenstraat                                       (075)


Zo zag de kerk eruit nadat deze was opgeleverd en ingewijd.

Helaas heeft men de toren in 1922 laten zakken omdat men in het metselwerk klapzand had gebruikt i.p.v. metselzand.

Omdat met klapzand, afkomstig van de Boven Eindse Berg waar de molen op heeft gestaan,niet de goede specie kan maken ,werd de toren instabiel en gevaarlijk

Aannemers en timmerbedrijf Karel Baars heeft het karwei aangenomen om de toren te laten zakken zoals ze bij ons bekend is.

Het bedrijf deed dit door middel van vijzels (domme krachten) te gebruiken

Men vijzelde de spits iets omhoog, haalde enkele lagen stenen eronder uit en liet de sptis weer zakken.

De vijzels werden lager geplaatst.

Hierna werd de spits weer iets opgevijzeld, lagen stenen eronder uit , spits laten zakken  en de vijzels weer lager plaatsen.

Zo ging men door tot men op de juiste hoogte was.

Er werd totaal 10 meter verwijderd.

Ook werd het zijtorentje mee genomen.

De spits hierop kwam niet meer terug

GEB 1930-4                              Molenstraat                                      (000)


Een pentekening van een onbekende tekenaar.

Deze is vermoedelijk gemaakt tussen 1930-1940 omdat de Pastoor Schoenmakerstraat nog uitziet als een pad en de grote kastanjeboom op de hoek nog maar klein is

GEB 1940 -1                         Kerk interieur                                       (000)


Een foto van het interieur van de Willibrorduskerk.

Als je goed kijkt zie je de mooie versieringen (schilderingen) in de bogen en op het plafond.

Helaas werden deze in de jaren 60 overgeschilderd,zodat ze verdwenen.

Ook bij de laatste restauratie heeft men getracht de schilderingen te redden, wat moeilijk en te kostbaar was

Het was dus niet gelukt.

GEB 1940-2                            Kerk interieur                                     (000)


Deze foto is genomen vanaf de ingang van de kerk richting het priesterkoor.

GEB 1940-3                      Kerk interieur                                (000)


Deze foto is genomen vanaf de priesterkoor van de kerk richting de uitgang

WPS 1990                   Past. Schoenmakersstraat                            (068)


De onderwijzerswoning  waarin hoofd van de school meester Jan Soetekouw met zijn gezin er een geruime tijd in hebben gewoond.

Nadat meester Jos Gielen hoofd en later directeur van de school werd, kwam hij en zijn vrouw er te wonen


WPS 5701             Past. Schoenmakersstraat                       (000)


Deze senioren woningen stonden in de Pastoor Schoenmakersstraat .

In 2008 zijn deze woningen gesloopt i.v.m de bouw van De Dulper en de nieuwe Mariaschool.

Waar deze woningen stonden is nu de toegangspoort naar het speelterrein van de Mariaschool.


GEB 1931-1            Pastoor Schoenmakersstraat                             (000)


De Willibrordusschool in volle glorie na de nieuwbouw.

In Beneden Leeuwen werd overigens een zelfde soort school gebouwd.

Nu is het gebouw in gebruik als hoofdingang van D'n  Dulper.

Achter de eerste vier ramen is nu het Grande Cafè gevestigd.


GEB 1930-2                    Herdenkingssteen                          (068)


Deze steen in de Willbrordusschool ,thans behorend bij D'n Dulper, herinnerd aan de eerste steenlegging die door kapelaan Bergmans werd verricht namens de pastoor Berkelmans.

Pastoor Berkelmans was te ziek om deze  ceremonie te verrichten, temeer hij mede heeft gezorgd voor de bouw van deze school.

De pastoor heeft nog even mogen genieten van " zijn" school, want op 8 augustus 1931 overleed hij

WPS 1801                    Past. Schoenmakersstraat                           (033)


Het huis is waarschijnlijk rond 1850 gebouwd en was eigendom van de N.H.Kerk

Er woonden twee gezinnen, links de familie van Maurik en rechts de familie Gorter.

Voor het huis staat Ries Gorter als jongen van 11-12 jaar

In 1968 is dit huis gesloopt en verrees op de plaats de huidige woning,

WPS 1802                     Past.Schoenmakersstraat                           (033)


Nogmaals de oude woning van Jan Gorter, maar nu de rechter zij gevel

WPS 1803                  Past. Schoenmakersstraat                             (033)


De huidige woning van de familie Gorter sinds 1968

Nu bewoond door Wim Gorter

GEB 1961-1                            Steenstraat                                        (068)


De Mariaschool in de Steenstraat werd gebouwd in 1956

Voor die tijd was het zeer vooruitstrevend dat er zowel jongens als meisjes werden toegelaten.

Hiervoor gingen de meisjes en de kleuters naar het klooster St. Jozef en de jongens kregen onderwijs in de school in de Pastoor Schoenmakersstraat

We zie nog een stukje van de school aan de rechterkant van de fotoGEB 1916-1               Stoommalerij en molen                        (000)


De molen werd halverwege de 15e eeuw gebouwd, de stoommalerij rond 1915

We zien de Molenstraat nog als onverharde weg met paarden en karresporen

De familie van de Zande heeft later aan de Waalbandijk in Beneden Leeuwen een grotere malerij gebouwd, die er nog staat maar buiten gebruiken is

De stoommalerij is nu in gebruik als woning.

GEB 1917                                 De molen                                          (000)


De " Bove Eindse molen" zoals deze stond waar nu de Trambaan is.

De foto is genomen vanaf het zuiden richting noorden

Voor de molen is een tabaksveld waarop men volop aan het werken is

Aan de rechterkant van de foto zien we de stoommalerij staan

(zie foto GEB 1916)

De molen werd in 1917 afgebroken en een van de maalstenen werd later terug gevonden en geplaats in het park Groenwoud

WTB 5301                                 Trambaan                                        (000)


Johanneshoeve  van Stef van Os en Grada van Os Janssen.

In 1967 werd het verkocht aan de gemeente die het af liet breken i.v.m. de aanleg van de nieuwe voetbalvelden van DSZ.


Anekdote:

Voorheen was de Johanneshoeve van de molenaars familie van de Zande.

Op 23 mei 1842, tussen 2 en 3 uur s'morgens , ontstond er een brand in het kort vernieuwde huis van broodbakker Jacobus van de Zande.

Deze was tevens mee eigenaar van de BovenEindse windkorenmolen.

De huisgenoten, totaal 14 personen, hadden nauwlijks tijd om het pand in nachtgewaad te verlaten.

Ene Anna van Koolwijk, die een paar dagen eerde was bevallen, overleed op 25 mei aan de gevolgen van de brand.

Het woonhuis brandde volledig af maar door de ijverige inzet van de brandweer en andere inwoners van Boven Eind, werden molen en 15 met stro gedekte huizen in de Molenstraat bespaard

WM 5001                                 Molenstraat                                       (065)


Het huis waar Wim en Annie van der Maazen hun aannemersbedrijf hadden.

Na het overlijden van Wim werd het bedrijf en het huis verkocht.

Koos en Ria Rood kochten het huis en de plaats.

De houten schuur werd afgebroken en aan de zijde van de Molenstraat verrees een schutting.

Zij hebben er tot op heden hun bedrijf in gevestigd als reparatie en verkoop tv, koelkasten etc.


WM 1901                           Molenstraat 12                             (000)


In dit huis hadden Jan en Artje de Boer- van Zwam een manifacturen/hoedenwinkeltje.

Marie Huisman, door iedereen Marie de Boer genoemd, woonde bij hen in en ging langs huizen met een koffer vol band en garen.

Na het overlijden van Jan en Artje is het huis verkocht aan Bertus van Zandvoort, waarschijnlijk met de verplichting dat " Marie de Boer" er haar hele leven kon blijven wonen.

Als men goed naar de foto kijkt dan ziet u acher het rechterraam de hoeden op standaarden staan.

Tegenwoordig wonen Christa van Hull en Mark Ariens in het huis dat gemoderniseerd is.

Achter hun huis hebben zij een camping opgericht met als mooie naam Camping Den Hoogen Berg

WM 2401                            Molenstraat                                 (016)


Op 10 mei 1940 werd het huis dat hiervoor stond door de Nederlandse militairen in brand gestoken en opgeruimd.

Dit werd gedaan omdat het in het schootsveld stond van de nabij gelegen kanonnen.

Het werd in 1943 herbouwd door defensie.De muren zijn een halve meter  dik

Het werd bewoond door A.J. van Oijen , en later door de famile Kees Bouman die er varkens in fokte van 1964 tot 1972.

Later kwam er familie de Jongh in wonen met hun zaak Technische Dienst de Jongh

GEB 1970                                 Molenstraat                                      (016)


De Boerenleenbank stond in de Molenstraat.

De heer Joep Reijnen was de directeur/hoofdkassier en woonde met zijn gezin boven de bank.

Men ging er nog naar toe om zijn geldzaken te regelen of om geld te halen voor b.v. boodschappen.

In 1972 ontstond er een fusie tussen , de Coöperatieve Centrale Raiffeissen Bank en de Coöperatieve Centrale Raiffeisen Boerenleenbank, de Rabobank Groep.

Na de sluiting van deze bank kon men geld halen uit de pinautomaat die stond in de Trambaan bij het voetbalveld van DSZ

Deze verdween weer in 2008 wegens onderhoudskosten en kraak gevoeligheid

Men hoopte dat er een geplaats zou worden in D'n  Dulper wanneer de bouw klaar zou zijn.

Helaas is er niets van terecht gekomen , zodat wanneer men contant geld nodig heeft naar Beneden Leeuwen of Druten moet

Het gebouw is verkocht en aan de buitenkant is er het een en ander aan veranderd

WWI 1940                             Molenstraat                                          (000)


Ik denk dat dit wel het bekenste huis/winkel van Boven leeuwen is.

Op de hoek Molenstraat-Willibrordusstraat staat nog steed het huis van

' de kuster"

Het is wel wat verbouwd en het is helaas geen winkel meer.


GEB 1967                         Molenstraat                                (067)


De winkel van Jan (in volksmond Jan de Smid) en Jo Romijnders van Dinther voor de grote verbouwing in 1967. Het groepje mannen dat naast de winkel staat te praten zijn Ossense bouwvakkers die Wim van der Maazen had ingehuurd voor de verbouwing.

GEB 1967-2                               Molenstraat                                     (067)


Nogmaals de winkel van Jan en Jo Romijnders voor de verbouwing


Anekdote


Jan kreeg vaak hulp van Arnold Arentsen die er in zijn vrij tijd zoveel mogelijk aanwezig was.


In de jaren 50 en 60 had men in Boven leeuwen nog niet overal aardgas.

De mensen maakte gebruik van de blauwe buta gasflessen.

Deze werden door Arnold op zijn bromfiets weggebracht.

Hij had zijn bromfiets zo ingericht dat aan de bagagedrager achter,aan beide opzij , een fles kon hangen

Aan de voorzijde had hij een paar haken gemonteerd zodat er daar ook aan weerzijde een fles kon hangen.

Dan eentje op de baggerdrager en eentje voorzich op de tank rustend.

Zo kon hij in een ritje 6 flessen verwisselen bij de klanten.

Ook plaatsten Jan en Arnold  samen veel antennes voor de tv

GEB 1968-3                              Molenstraat                                     (067)


De winkel van Jan en Jo (de Smid) Romijnders na de verbouwing in 1968

Zij verkochten er van alles zoals fietsen en bromfietsen, servicegoed, pannen en ander kook gerei,maar ook witgoed zoals wasmachine's, radio , televisie's  etc.


Begin jaren 80 stopten Jan en Jo met de zaak.

Het pand werd verkocht en er kwam een caferaria in

Ook was er een poosje een Chinees afhaal restaurant erin gevestigt

Daarna werd het weer cafètaria met verschillende eigenaren en namen
WM 4301                             Molenstraat                                  (000)


In dit pand in de Molenstraat woonde ooit de familie Romijnders die een klein winkeltje hadden  in verf en behang.

Een zoon heeft later het bedrijf overgenomen en is gaan wonen in het pand waar ook het postkantoor zat in de Bernardstraat.

WM 3501                             Molenstraat                                           (000)


In deze woning woonde Piet van Dinther en zijn gezin.

Piet was schoenmaker van beroep.

Later hebben hier Rinus en Lia van Oss de Reuver gewoond en aangepast aan de moderne tijd.

Aan de rechterkant van de foto zien we een stuk van de woning van de familie Hendje Weijenberg


GEB 1963                                      N.H.Kerk                                              (000)


Met de bouw van dit kerkje is begonnen in 1753 op initiatief van predikant Cornelis van Coeverden (1752-1779) en koster-schoolmeester Gerrit van Riemsdijk(1735-1783)

Beide ondernamen naar heinde en verre colecte reizen.

Een gedenksteen in de zuidmuur herinnert hieraan

Op 1 januari 1758 werd de kerk ingewijd door Ds van Coevorden

Uit het kerkarchief blijkt dat het gebouw in 1842-1863-1893 en in 1916 grond gerestaureerd is geweest

Deze foto is van 1964 net voor de restauratie.

Van 1964 tot1966 is de kerk volledig gerestaureerd door architect

H.Korswagen.

Bij de restauratie werd de kap vernieuwd, het spitsje vervangen door een koepeltje,de gietijzeren vensterharnassen vervangen door houten.

I.p.v. de kleedkamer uit 1915 is aan de oostkant een ruimte gebouwd van oud materiaal

Inwendig werd de vaste bankenplan vervangen door stoelen en er werd een nieuwe orgelgalerij boven de toegangsportaal aangebracht

GEB 1965-1                                 N.H.Kerk                                       (000)


Een maquette van de N.H.Kerk voor de restauratie

GEB 1965-2                              N.H.Kerk                                          (000)


De tekening van de N.H.Kerk , gemaakt volgens een ontwerp van de architect.

Deze zou graag zien dat de kerk na de restauratie er zo zal uitzien.

GEB 1965-3                                N.H.Kerk                                       (000)


Een tekening van de N.H.Kerk met het domineeshuis, voor de restauratie

Ook zien we op de achtergrond nog een stukje van het huis waarin de familie Bart Stam in heeft gewoond

GEB 1970-2                         Preekgestoelte                                      (075)


De preek gestoelte van de N.H.Kerk voor de restauratie

GEB1965-5                                 N.H.Kerk                                        (000)


De N.H.kerk tijdens de restauratie .

De spitse toren is inmiddels al vervangen door een wat rondere toren

Rechts zien we het huisje staan waar de dominee zich kan omkleden

GEB 1970-1                       N.H.Kerk                                       (000)


De kerk zoals deze eruit ziet na de voltoing van de restauratie.

We zien de kerk met de beroemde ronde koepel, het kleedhuisje voor de dominee en natuur de domineeswoning

De foto is genomen van achter de kerk richting dijk

GEB 1970-3                    Orgel N.H.Kerk                                (000)


Het interieur was na de restauratie ook veranderd.

De banken werden vervangen door stoelen.

Ook het orgel zag er weer prachtig uit , of deze ook gelijk mee werd gerestaureerd is , is mij onbekend.

Weet u het misschien?

GEB 1987                         Cafè Wistaria                                 (013)


Het huis werd in 1916  door Johannes Hopman gekocht.

Nadat zijn dochter Marie was getrouwd met Wim Brunst , namen zij het cafè over en werd er aan de achterkant een stuk aangebouwd wat bakkerij werd.

De naam Wistaria was afgeleid van de klimop die tegen het huis aan groeide

De complete tap die erin heeft gestaan is nu te bewonderen in het streekmuseum.

Deze tap , een spiegelbuffet, heeft zeer mooi houtsnijwerk, met in het bijzonder de kop van de drankgod Bacchus, op de bovenzijde van de tapkast

Verder heeft het op de voorzijde houtsnijwerk van de vruchten die worden gebruikt voor wijnen en bierenWF 1002                                    Florastraat                                       (000)


Het huis van Arie en Bertha Vink-Hommersom dat gebouwd is in 1958

Op de foto is het huis te zien in de jaren 70

Duidelijk is de naam " Bartje" op de voorgevel te zien.

Weet u hoe zij aan deze naam kwamen?

WF 4501                                    Florastraat                                       (079)


In het huis woonde de familie Adri van Toor.

Het huis, dat al ruim 200 jaar oud is, werd voorheen bewoond door de voorouders van Adri.

Toen Adri trouwde, ging hij en Nel bij de ouders wonen.

In 1973,na het overlijden van Adri, werd het huis verkocht aan de famile van Zwam

WF 4502                                   Florastraat                                        (079)


Nogmaals het huis van Adri van Toor,

Waar hier nog een weiland ligt zijn in 2013 woningen verrezen

GEB 1960 -5                            Florastraat                                         (077)


Meubelfabriek van Kampen is gestart in 1956

Opgericht door Herman en Marinus van Kampen

Er werden vooral slaapkamer meubilair gemaakt

Ook hebben zij ongeveer drie jaar een stofferderij , waarvoor zij het pand van de hoepelmakerij gebr. Mooren hadden gekocht

(waar later Autocentrum van Bergen in zat)

Dit pand hebben Herman en Marinus  beschikbaar gesteld aan de familie Wim van Dijk uit de Kampsestraat,toen zij door een brand hun huis kwijt waren geraakt

GEB 1960-6                              Florastraat                                        (077)


Op deze foto staan de fabriekshallen van meubelfabriek van Kampen

Ze zijn gesloopt om ruimte te creeren voor de woningen van het ZonnewoudWF 3101                                   Florastraat                                        (000)


Dit is het huis waar Grad van Dreumel, de bekende visboer, met zijn gezin in 1957  woonde

In 1968 is het huis gedeeltelijk afgebroken en werd er een nieuwe woning gebouwd.

Het achterste deel , waar de viswinkel in zat, staat er nog steeds en is ook verbouwd tot woning.

Op de foto zien we Grad met dochter Mia en in de deuropening zien we zijn schoonvader Piet Litjens uit Nijmegen.

WF 5101                                  Florastraat                                        (000)


In dit huis woonde Wim van Beem.

Het stond op de hoek Florastraat-Populierenstraat.

Later woonde Hend van Oijen en zijn gezin in deze woning en had hij er zijn transportbedrijf.

Tijdens sloopwerkzaamheden 1970 vatte het pand vlam en brande toen af.

Snel er na werd er begonnen met de bouw van een nieuwe woning die tot op heden nog steeds staat

WP 2701                               Populierenstraat                                   (078)


In de Populierenstraat het het huis van Miet  van Toor, die een broer was van Adri van Toor .

De familie van Toor woont  er niet meer en momenteel word het huis bewoont door mensen met een verstandelijke beperking.

In januari 2006 werd het huis door een brand gedeeltelijk verwoest maar werd weer volledig hersteld en uitgebreid.

WF 3601                                   Florastraat                                       (071)


Het huis van Piet Schiks stond ,zoals de foto laat zien, in de Florastraat, achter het cafè van zoon Wim.

Later werd ervoor het friettentje van Gert van de Hurk geplaatst.

Rinus en Lia van Os de Reuver namen na verloop van de tijd de friettent over en op hun beurt verkochten zij het aan Dick van Soest.

Nadat het huis was afgebroken bouwde deze er later zijn huis met  cafetaria de Opperleeuw erop.

Iets later bouwde Wim en Ria van Wijk er ook hun woning

Nadat de cafetaria  van diverse eigenaren was verwisseld werd het omgebouwd tot winkel waar men elecronica verkocht, met name schotels voor  sateliet ontvangst,

Heden is het nog alleen maar woning.

WFL1970-4                               Florastraat                                        (105)


Het bekende friettentje van Gert en Truus van de Hurk

Het stond eerst in de Willibrordusstraat achter zaal Tonnie Peters.

Toen deze uitbreide en er een stuk eraan bouwde , moest de friettent verplaatst worden

Het kwam tenslotte te staan waar eens de uitrit van de woning van Rien Schiks was.

Daar heeft het nog menig jaartje gestaan totdat Cafeteria De Opperleeuw werd gebouwd


Ook zien we ernaast nog het gebouwtje waarin diepvrieskasten in waren die men kon huren

Gerdien de Weyert heeft dit pandje nog lang gebruikt als opslagruimte.

Nadat Gerdien stopte met zijn winkel is het pand bijgetrokken bij de woning dat vroeger cafetaria was


GEB 1940-1                         Kerkstraat                                   (000)


Het cafè van Bes Elbers was van 1901 tot aan 1934 een tramhalte

Het cafè werd ook een sociaal punt voor de bevolking om het nieuws van de dag door te nemen.

Op de achtergrond zien we het postkantoor

GEB 1950-5                  Florastraat-Kerkstraat                                 (000)


Op de hoek Florastraat-Kerkstraat (huidige Willibrordusstraat) stond dit cafè van Bes Elbers


Thè Baars heeft het cafè van Bes Elbers overgenomen

Dit cafè heeft ook altijd een groot rol gespeeld in Boven Leeuwen


GEB 1960-1                    Willibrordusstraat                              (071)


Na Bes Elbers en Thè Baars had Wim Schiks van 1958 tot 1965.

Voor de deur staat een van de eerste  " moderne auto's " (een Opel ) in Boven Leeuwen.

Op de achtergrond zien we nog het eerste friettentje van Gertje van de Hurk


GEB 1960-2                       Interieur Cafè Schiks                              (071)


Een deel van het interieur van het cafè van Wim Schiks

GEB 1960-3                     Interieur Cafè Schiks                                 (071)


Het andere deel van het interieur van het cafè Wim Schiks.

De eigenaar staat achter op bij het bijart om een balletje weg te leggen

GEB 1970-1               Florastraat-Willibrordusstraat               (066)


Van 1966 tot 1999 waren Tonnie en Joke Peters eigenaren van Cafè - zaal 't Centrum

Menig bruidspaar heeft hier hun bruidsfeest gevierd.


Rechts aan de voorzijde zien we de deur die toegang gaf tot de slijterij en het woongedeelte bovenGEB 1980-1                          Willibrordusstraat                                 (066)


Nogmaals het cafè zaal 't Centrum in de jaren 80

Hier heeft ook een lange tijd de kermis voorgetsaan.

Het pand is medio 1999-2000  verkocht.

Het werd afgebroken en op de plaats zijn woningen verschenen

GEB 1980-2                         Interieur 't Centrum                               (066)


Deze foto laat een deel van het interieur zien van de " grote" zaal

GEB 1980-3                       Interieur  't Centrum                              (066)


Deze foto laat het interieur zien van " kleine" zaal

Achter de witte schuifdeur was het cafè gedeelte

WG 6201                                Groenwoud                                      (068)


Aan het begin van het Groenwoud staat deze woning nog steeds.

Het is door Joop en Berna Kol gekocht en verbouwd.

Heden woont er hun dochter in,

WG 6202                               Groenwoud                                       (068)


Nogmaals dezelfde woning als die van foto WG 6201, alleen is deze van de andere zijde genomen.

Op de foto zien we ook nog Berna Vermeulen

WG 2201                               Groenwoud                                      (000)


Achterin het pad Groenwoud stond deze woning van Chris en Gertruide van Beem.

Het huis is gesloopt doordat zoon Piet er een nieuw huis op had gebouwd

Tevens kon hij zijn beroep van boer hier uit oefenen.

Nadat Piet zijn bedrijf had beeindigd heeft hij zijn plaats nog lang ter beschikking gesteld aan de Survival Run

Als dank hiervoor werd zijn plaats genoemd naar hem n.l.

De Piet van Beemplein.

WWI 1966-1                        Willibrordusstraat                                (000)


In 1966 opende Cees van Sommeren samen met zijn vrouw de slagerij in de Willibrordusstraat

Medio de jaren 80 sloot hij zijn winkel i.v.m. gezondheids problemen.

Later werd het winkelgedeelte verbouwd tot woon gedeelte zodat zijn dochter met haar gezin boven hen kwam wonen.

In 2016  werd het pand verkocht                                               

GEB 1950-7                       Willibrordusstraat                                 (076)


In het raam links boven zien we Cor van Robbemondt.

De winkel was van haar ouders en staat in de Kerkstraat( nu Willibrordusstraat)

Cor heeft de winkel met levensmiddelen,delicatessen en fijne vleeswaren later overgenomen met haar man Roel van Nelle

Oja ze verkochten ook sigaren en sigaretten

WWI 1970                      Willibrordusstraat                             (060)


Het huis waar de familie Marinus van Oosteren in heeft gewoond

Achter het huis was de klompenmakerij van Ot Janssen (de Lange) gevestigd

In het huis kon je de machine's dan ook goed horen.

Op de foto, genomen in 1977, zijn ook nog de bomen te zien voor het maken van klompen.

Als laatste bewoners van dit huis zijn Andrè  en Rian Janssen geweest.

Het huis is afgebroken, de klompenbomen zijn verdwenen en op de plaats van het oude huis is een nieuwe woning verrezen


WWI 1980-1                      Willibrordusstraat                                  (060)


Weet u het nog?

De hefmast van klompemakerij Ot Janssen in de Willibrordusstraat

Hiermee werden de boomstammen die verwerkt moesten worden weggetakeld van de plaats waar ze lagen,naar de plaats van verwerking


De foto is genomen voor een speurtocht in 1978

WWI 1949-1                         Willibrordusstraat                            (060)


Vele van u zullen dit huis niet herkennen, maar  hier in dit pand is Mieneke van Leest samen met haar man Wim Janssen hun zaak begonnen

De deur op de hoek was de toegang tot de winkel

GEB 1955-1                        Willibrordusstraat                                (060)


Op de foto zien we een stukje van het interieur van de winkel van Mieneke van Leest.

Zij verkocht kleding ondergoed, kousen, garen, wol, knopen etc.

WWI1970                            Willibrordusstraat                                 (060)


Begin jaren 70 werd de winkel van Mieneke van Leest gesloopt om plaats te maken voor een dubbele woning

In deze woningen kwamen in totaal 2 zonen met hun gezinnen te wonen

De 3e zoon woonde er al boven zoals de foto laat zien.

WWI 4801                          Willibrordusstraat                                 (068)


In de Willibrordusstraat stond dit huis waar de familie de Heuvel van 1967 tot 1990 in hebben gewoond

Daarvoor was het van Klaas en Knil van Swam.

Het huis is afgebroken en heeft plaats gemaakt voor nieuwbouw.


Het naast gelegen cafè ,toen nog genaamd Het Witte Huis staat er nog en heeft naast diverse eigenaren en pachters de namen gekregen van  The Old Sailor, Egelantier, De Kroeg, BAR@BAS


Naast het cafè zien we de cafetaria van Sil van Hees.

Deze is al geruime tijd gesloten


WF 2601                                    Florastraat                               (062+063)


De boerderij op deze foto (ca 1930) was gelegen aan de Florastraat, stond  op de plaats waar later Breierij de Reuver werd gebouwd.

Tot 1938 woonde hier de familie van Kessel en van 1939 tot 1957 familie Gradus van Os, die de plaats aan de gemeente verkocht voor woningbouw

Voor de sloop heeft de familie Lard van Mook hier nog enkele jaren gewoond nadat hun woning in de Tesstraat door brand was verwoest.

GEB 1999-1                         Korenbloemstraat                                  (000)


In de Korenbloemstraat staat nog het pand van voorheen Breierij de Reuver.

Het is gebouwd op de plaats waar eens het huis stond van  van Kessel

Dat werd medio 60e jaren afgebroken en door Hend en Cor de Reuver werd er een huis en dit bedrijfspand opgebouwd

Eind 70e jaren werd dit pand te klein en bouwde de familie een nieuw pand in de Tesstraat.

In dit pand kwam Technische groothandel Technicks dat later werd overgenomen door PEHAVO.

Ook dit bedrijf groeide uit haar vestje en bouwde een nieuw pand aan de van Heemstraweg

Ten tijde van dit schrijven staat het pand leeg

WKB 1980-1                        Korenbloemstraat                                 (053)


In het begin van de jaren 80 begonnen Jos en Tonnie Lemmers een supermarkt in het voormalige toonzaaltje van Van Kerkhoff meubelen in de Korenbloemstraat

Na enkele jaren verkochten zij de winkel aan Andrè en Annelies de Klein

Ook zij verkochten weer later de winkel en na diverse andere eigenaren viel tenslotte het doek  voor de supermarkt gebeuren


WKB 3701                            Korenbloemstraat                                 (000)


Dit huis werd door Ries en Agnes Tijnagel gebouwd eind jaren 50

De oorspronkelijk vorm is zonder de aanbouw aan de linkerzijde.

Deze aanbouw werd later ,nadat Ries het huis had verkocht, door de nieuwe eigenaren eraan gebouwd.

Later is het huis verkocht aan de familie Lagarde, die het huis sloopte en er een nieuwe twee  aan een geschakelde woning erop plaatsten

WKB 1970-2                         Korenbloemstraat                                 (000)


De oude schuur van de familie Thè  de Weyert in de Korenbloemstraat

Ook zien we nog de oude Scania waarmee Thè  de melkbussen bij de boeren ophaalde en leeg terugbracht

GEB 1918                             Florastraat                                 (011)


Dit brandspuithuisje stond op de hoek van de Florastraat-Korenbloemstraat.

Op dit terrein heeft later Kees van Oijen zijn huis gebouwd in het begin van de jaren 70.

Deze foto is genomen rond 1918 en een van de personen ,in het midden,  is  Johan van Zwam

WF 2501                                   Florastraat                               (062+063)


Het huis van de familie den Holder was gelegen aan een pad dat liep van de Florastraat , tussen de  woning van Bertus van Zwam en het brandspuithuisje

Deze foto is genomen in ± 1940.

Het huis is gesloopt en plaats gemaakt voor nieuwbouw voor een woning die nu aan de Korenbloemstraat staat.


WF 3001                                   Florastraat                                       (060)


Het huis van Bertus van Zwam, welke nog lang werd bewoont door zijn drie zonen Johan, Wim en Albert (Bes)

Zij hebben later een bungalow naast diy huis gebouwd

Zoals u ziet op deze foto uit 1978, is het huis  gebouwd in 1780.

WF 3002                                  Molenstraat                                       (086)


Nogmaals het huis van de gebroeders van Zwam

Het huis werd na verloop van tijd verkocht, maar tijdens de verbouwing gingen er iets mis.

Een lange tjd stond het pand leeg en raakte in verval.

Uit eindelijk werd het in 2007 gesloopt en op de plaats werd een nieuwe woning gebouwd.

WF 3003                               Florastraat 47                                       (113)


Het huis van Gert van Zwam de schilder

Gert had hier samen met zijn vrouw Jo van Toor ook een kleine winkel met schilder benodigheden zoals verf, kwasten krabbers etc.

Het huis is eind jaren 50 gebouwd, maar begin 21e eeuw afgebroken en is er een nieuw huis gebouwd door zoon Bert

WF 4401                                  Florastraat                                        (106)


Dit huis stond in de Florastraat en werd bewoont door de familie Piet de Leeuw.

Het oude huis is afgebroken om plaats te maken voor nieuw.

WF 4402                                    Florastraat                                       (106)


Nogmaals het oude huis van de familie de Leeuw.

De grote schuur die erachter staat, is van de sloop gespaart.

WKO1949-1                              Kortestraat                                       (000)


Het huis en winkel van Anna Staal en Roel de Weyert in 1949.

Duidelijk is te zien dat het pand uit twee gedeelte bestond


WKO-1970                               Kortestraat                                        (055)


Nogmaals de winkel en woning van Anna en Roel de Weyert  na een verbouwing.

De foto is genomen ± 1970

We zien aan de muur nog de automaten hangen waar men , na sluitingstijd, nogwel eens naar toe ging als de panty of nylons kapot waren

WKO-1970-2                                 Kortestraat                                 (000)


In de Kortestraat had Jo van Os (in de volksmond Jo de Gent) een kruidenierswinkeltje

Als je het huis ziet dan was aan de rechterkant het winkeltje die onder de Centra werkten

Ook heeft hij jaren kolen verkocht die in de schuur, links op de foto, lagen opgeslagen

Na het overlijden van Jo heeft zijn vrouw de winkel nog eventjes door gezet.


WF 1970-1                                Florastraat                                        (000)


Deze schuur in de Florastraat behoort bij het huis van Jo van Os

(in de volksmond De Gent)

Zoon Gerard heeft in zijn jonge jaren hier heel wat uren in doorgebracht.

Nadat het huis en de schuur waren verkocht en verbouwd, kwam hierin Toscana (Jan Roelofs)  die allerlei lampen verkocht.

Na deze kwam Monique van Stokkum met haar atelier in deze schuur die er tot op heden nog steeds gebruik van maak


WF 1601                                  Florastraat                                         (017)


Een winters plaatje van het huis van de familie Bull

Deze foto is genomen in de winter van 1960

WF 1603                                   Florastraat                                        (068)


Het huis van de familie Wim Bull genomen vanaf de Waalbandijk

Het huis staat er nog , maar de bijbehorende schuren hebben plaats gemaakt voor een straatje dat toegang geeft aan de huizen die nieuw gebouwd zijn .

Deze huizen staan aan de linker zijde, net niet op de foto

DIJ 1995-2                        Hoogwater 1995                                       (000)


Voor het water extreem hoog werd "  liep de Kaoij nog niet"

WKD 2001                                 Kweldam                                          (000)


Dit huis stond op de Kweldam 46 en staat nu op de Wilgenstraat zoals Kweldam heden heet.

Het werd bewoont door de familie van Sommeren.

Later werd het verhuurd aan de Gidsen en werd het bekend als het " Gidsehuske"

In die tijd raakte het in verval en werd het een speelterrein voor de kinderen uit de buurt.

Die vonden achter de schouw nog vierkanten oorlogscenten.

Heden staat het er nog en is het gemodeniseerd.

WKD 2002                                Kweldam                                           (000)


Nogmaals het huis op de Kweldam, maar nu in een iets verder verval

Gelukkig dat het op tijd gered kon worden van de sloop.

WFA 6001                                 Faunastraat                                     (000)


In de Faunastraat staat de boerderij Het Loohof

Al een geruime tijd woont hier de familie Buys.

De foto is genomen vanaf de dijk waardoor we achterzijde van de oude schuur zie.

Alswe goed kijken zien we de naam van de boerderij nog met de dakpannen gedekt is.

De schuur is enige jaren door brand verwoest, maar weer vervangen door een nieuwe schuur.

WD 3902                                  Waalbandijk                                      (000)


Tekening  " Huys te Leeuwen " in een pronktijd van 1732

De tekenaar ,J.P. van Horstok laat het gedeelte zien vanaf de dijk.

Aan de rechterkant zien we het poortgebouw  staan, die tot op heden nog staat en bekent is als De Poort.

Deze tekening is gemaakt in 1785

WD3901                             Waalbandijk                                  (000)


Huis te Leeuwen zoals het in zijn glorie eruit zag

Links zien we nog het poortgebouw,die tot op heden nog staat.

Deze doet nu nog steeds dienst als woning en staat ook bekend als De Poort.

De tekening is gemaakt vanaf de zijde waar nu de Houtsestraat is.

WD 3903                                  Waalbandijk                                      (000)


Een deel ven een van de twee voorburchten van kasteel " Huys te Leeuwen" is na de nodige  restauraties nog voor bewoning geschikt.

Dit gebouw heeft mogelijk dienst gedaan als koetshuis maar diende vooral ter versterking van het eigenlijke kasteel.

Het kasteel werd gebouwd tussen 1322 en 1354 voor Emmeric en Willem van Druten.

Boven de ingang is ook een wapen aangebracht met aan weerzijdn  twee horens des overvloeds met bloemen en vruchten

In Leeuwen heeft nog een tweede oudere kasteel gestaan.

" Leeuwen op den Berg"  daar waar nu de Molenstraat is , ongeveer ter hoogte van de Trambaan

WD 3904                                  Waalbandijk                                      (000)


Zij- aanzicht van " Huys te Leeuwen "  oftewel een deel van een van de twee voorburchten van het eigenlijke kasteel.

Het boerderijgedeelte is later toegevoegd en de brug over de slotgracht zou ook van later datum zijn.

Van de oude tuinaanleg zijn de eeuwenoude kastanje en de rode beuken boom met de haagbeuken afgezette oprijlaan nog aanwezig


WB 1101                                  Faunastraat                                       (000)


Op de hoek Bernardstraat -  Faunastraat staat het huis met de voormalige slagerij Johan en Cor van Kerkhof

Op de foto is de deur nog te zien die toegang gaf naar de slagerij.


Anekdote:

Johan van Kerkhof slachte innertijd zelf.

Koeien werden geschat op het gewicht.

Dat deed men door een hand onder de kop op de borst te leggen en de andere op de bil van de koe.

Johan van Kerkhof en Lee Broekman schreven hun geschatte gewicht op de achterkant van een luciferdoosje en vergeleken het dan met elkaar.

Naar aanleiding van dit resultaat werd er dan gekocht.


WB 1966                        Bernardstraat                                             (000)


Een deel van de slagerij van Sommeren in de Bernardstraat

Zoon Cees is later in de Willibrordusstraat met de zaak nog  jaren doorgegaan.

In de 80 e jaren heeft hij door omstandigheden zijn moeten sluiten

WB 1501                                  Bernardstraat                                   (012)


Als ik me niet vergis werd dit huis gebouwd door de familie Ariens

Op de achtergrond zien we de huizen van  familie H.v.d. Wielen

en familie Ben van Sommeren

Bern 1982                              Krozenboom                                        (004)


Krozenboom in de boomgaard van de familie Banken.

De kroos is een smakelijke vrucht.

Zomers vaak te koop aan het " kraampje" aan de Bernardstraat

links, op het pas geploegde land, is Hendrik Megens aan het werk.

Op de achtergrond worden huizen in de Iepstraat gebouwd

WB 1601                              Bernardstraat                             (012)


Op de foto zien we aan de rechterkant de woningen van de familie H Megens en van Jan Ariens?

Op de achtergrond zien we het huis van de familie Lam


WB 4701                                  Bernardstraat                                    (012)


Huis van de familie Lam.

Het huis is afgebroken en op de plaats heeft zoon Theo een nieuw huis gebouwd.

Op de achtergrond zien we de boerderij van de familie Leeuw

WB 1602                                Bernardstraat                                      (012)


De boerderij van de familie de Leeuw.

Na het overlijden van hun ouders zijn Gertrude en Bert de leeuw nog lang blijven wonen.

Na het overlijden van Gertrude heeft Bert een nieuwe woning gebouwd en deze boerderij verkocht.


Op de foto zien we de melkbussen nog staan die nog gevuld moeten worden of al gevuld zijn en opgehaald moeten worden

WB 1975-1                             Bernardstraat                                      (000)


Op deze foto zien we het huis van Tontje de Smid (Antoon Stevens)

Het grote raam was van de winkel waar ze o.a. kachels verkochten.

Na het overlijden van Antoon werd de smederij woongedeelte.

Ook de winkel werd verbouwd tot woongedeelte

GEB 1931                                 Postkantoor                                      (000)


Het postkantoor (de foto is vermoedelijk uit de 30 jaren)met aan de linkerzijde het huis van Gert van Sommeren.

Hier kon men allerlei poststukken brengen voor versturing meer ook een telegram versturen of bellen.

Dit alles werd verzorgd door Gillis van Kessel, die tevens mee kantoorhouder was.

Op de voorgrond zien we de rails nog liggen van de tram die afbuigen van de Kerkstraat (Willibrordusstraat) naar de Steeghsestraat  (Kortestraat-Bernardstraat)

De tram,kwam vanuit Wamel en ging, na een stop te hebben gemaakt bij het cafè van Bes Elbers en zuivelfabriek DE STER, via Druten verder naar Nijmegen

Helemaal links zien we de achtergevel van het huis van Roel de Weijert


WB 5601                                 Bernardstraat                                     (012)


Op de foto zien we links de woning van Gert van Sommeren en links de postkantoor.

De man met de hoed is vermoedelijk Gert van Sommeren en Gielis van Kessel staat in de deur opening.

Op de voorgrond zien we de tramrails nog liggen

WB1960-1                       Bernardstraat                                (000)


Het postkantoor( Links) en winkel van Romijnders v.d. Maazen

In de winkel werd van kleding ondergoed beddengoed matrassen tot aan verf en behang verkocht.

Medio de 80e jaren sloot ook de winkel, nadat het postkantoor was verhuisd naar de winkel van Wim van Elk ( de Chef) in de Willibrordusstraat

WB 1401                         Bernardstraat 6                              (010)


Het huis van de familie Den Bieman, die er woonde vanaf 16 mei 1946.

Hannes van Teefelen ,die er zijn hele leven al woonde , bleef er gewoon wonen tot aan zijn dood in 1963.


Anekdote:

Hannes teelde er tabak en was landbouwer.

Ook was hij imker en waarschijnlijk ook thuisslachter.

Rondom het het huis werd tijdens graafwerkzaamheden vele botten gevonden,

Deze waren afkomstig van het slachtafval welke men vroeger regelmatig begroef


WB 1402                               Bernardstraat 6                                    (012)


Op de gevel staat het bouwjaar 1787 van het huis te zien.

Deze is in smeedijzeren cijfers weergegeven.

WB 1403                               Bernardstraat 6                                    (012)


Deze foto is genomen voor de recronstructie van de Bernardstraat in 1980.

Dat is te zien aan het bruggetje over de sloot, welke gedempt werd tijdens de reconstructie

WB 1201                                Bernardstraat                                      (068)


In de Bernardstraat 12 stond dit huis waarin Frans van Sommeren woonde.

Na zijn overlijden werd het huis verkocht.

Het is in 2016 gesloopt en er is een nieuw huis op de plaats gebouwd

WB 5201                     Bernardstraat 14 en 16                   (012)


Op deze foto zien we de huizen van Giel van de Berg met witte zijmuur en van Gert van Toor

Zij zijn bereidbaar via een paadje die langs het huis en bessenstruiken van Jan Broekman

WB 1303                             Bernardstraat 18                                  ( 012)


Herkent u ze nog, de bessenstruiken van de familie Broekman in de Bernardstraat.

Menig een van ons heeft er misschien wel tussen gezeten om de bessen te plukken

Op de achtergrond zien de huizen van Giel van de Berg en van Gert van Toor

WB 1304                                   Bernardstraat                                  (012)


Achtergevel van het huis van Jan Broekman

WB 1301                               Bernardstraat 18                                 (012)


Het huis van de familie Jan Broekman

We zien op de foto mevr Broekman familie uitzwaaien

WB 3401                                Bernardstraat                                      (012)


In dit huis woonde vroeger  Wim Broekman die gehuwd was met Mechelina Smits.

Zij kregen vijf kinderen n.l.Jan, Lee , Anna , Marie en Ciska

Lee bleef in het ouderlijke huis wonenWB 3404                                 Bernardstraat                                      (012


Nogmaals het huis van Lee broekman, alleen is de foto nu van de andere zijde genomen.

Achter de boom zien we nog een stukje van de schuur, die helaas door de nieuwe eigenaar is afgebroken

WB 3402                                 Bernardstraat                                    (012)


Het huis van Lee Broekman tijdens de winter van 1978-1979

De boom op de voorgrond is op 26 januari 2008 gekapt door de toenmalige eigenaar

WB 3403                                 Bernardstraat                                     (012)


Nogmaals het huis van Lee Broekman tijdens winter

WH 4201                                Houtsestraat                                       (000)


Dit huis stond in de Houtsestraat ,een stuk van de straat af.

Het was van A van de Ven, die later bij zijn oom Adriaan Bull in de Florastraat ging wonen

Het huis kwam door een tekort aan onderhoud in verval

WH 4202                                  Houtsestraat                                    (000)


Nogmaals het huis van A van de Ven.

Zoals u ziet is het verval van het huis al ingezet

WH 4203                                Houtsestraat                                       (000)


Na mate de jaren verstreken verviel het huis steeds meer

Nadat eerst de schuur, die ernaast stond , was ingestort en opgeruimd was het met het huis ook snel gebeurd.

Nadat de grond die erom heen lag , enkele jaren was gebruikt als landbouwgrond, werd deze verkocht.

De nieuwe eigenaar ruimde alles op en bouwde er een nieuw huis op deze plaats.

WKA 1980                                Kampsestraat                                   (000)


In de Kampsestraat stond bij het huis van de familie W v. d Heuvel nog een oude tabaksschuur.


WKA 5801                             Kampsestraat                                      (000)


Het huis van de familie Frans van der Wielen in de Kampsestraat

Momenteel woont een van hun kinderen in het huis

WKA 2101                            Kampsestraat                                      (027)


Een schilderij van het huis van Antoon en Clasien van Oijen in de Kampsestraat

WKA 2102                              Kampsestraat                                   (060)


Nogmaals het huis van Antoon en Clazien van Oijen maar nu als foto en vanuit een andere hoek.

Overigens heeft heeft Wim van Oijen , een broer van Antoon, hier eerder in gewoond

WNZ 4101                            Noord Zuidweg                                     (000)


Vele van ons herkennen dit huis nog maar al te goed.

Het was de boerderij van de familie van Sommeren

Nadat zoon Gijs de boerderij had overgenomen en besloot er weg te gaan heeft hij het verkocht.

De boerderij en schuren werden afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouw

WNZ 5101                        Noord Zuidweg                                        (000)


Ook deze boerderij is bij vele bekend

Het heet " Vredebucht" en was geruime tijd bewoond door de familie Jeuken

                               

WD 7001                                 Waalbandijk                                      (000)


Aan de Waalbandijk , richting Druten achter " Vredenbucht" staat huize Onrust

In deze woning is in de nadagen van de Tweede wereld oorlog nog een groot drama gebeurt waarbij 2 bewoners het leven lieten

DIJ 1995-6                     Hoogwater 1995                                          (000)


Het beroemde hoog water in 1995 hier bij de " Blauwe brug"